Kontakt

Werbena Art Sp. z o.o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

tel. (022) 877-29-26 - 28, fax (022) 877-19-15

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydzial Gospodarczy, KRS 0000202030

NIP 527-10-27-166, REGON 011148079

Kapital Zakladowy 50.000,00 PLN


Wyswietl wieksza mape

Formularz kontaktowy

 

Imie i nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Tresc wiadomosci: